Dịch vụ

Khám tổng quát

100VND

Tiêm chủng

100VND

Kiểm tra thể chất

100VND
Yen Ly Private General Clinic

Đặt lịch trực tuyến

Yêu cầu một cuộc hẹn mới

Các dịch vụ của chúng tôi

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi có sẵn cho bạn!

Yen Ly Private General Clinic

Tiêm chủng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tiêm chủng thuận tiện để giữ cho bạn và người thân của bạn an toàn và khỏe mạnh

Yen Ly Private General Clinic

Kiểm tra thể chất

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ kiểm tra thể chất toàn diện cho các cá nhân tìm kiếm lời khuyên y tế

Yen Ly Private General Clinic

Khám sức khỏe

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ sàng lọc sức khỏe toàn diện, đến phòng khám y tế để giúp bạn xác định bất kỳ vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào.

Yen Ly Private General Clinic

Kiểm tra chẩn đoán

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm tra chẩn đoán tại phòng khám y tế.